OPTIMA CORZI CHITARA ACUSTICA HOT CLUB GYPSYFIRE SILVER PLATED

  • Made in Germany
  • Pt chitare Manouche/Maccaferri
  • Cu bila
  • Medium
  • .012 .016 .025w .033w .042w .050w
Art.-No. Description RRP
667.527 Set 1737M

667.528 Set cu bucla 1757M

Toate preturile includ TVA

You might also be interested in:

©2021 GEWAMUSIC